Privacybeleid

 

Bedrijfsgegevens
Woonliefde Interieurstyling & Advies
De Wetterkamp 63
8501 PL Joure
T: 06-46294471
E:  info@woonliefde.com

BTW nummer: NL109261756B01
KvK:
67924530

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@woonliefde.com

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam
-  Geslacht
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Bankrekeningnummer

 

Veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat bewaren wij heel veilig. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er dus niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders, zoals bijvoorbeeld de vervoerder (DHL Myparcel), dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via
info@woonliefde.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Woonliefde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-  Voor het afhandelen van jouw bestelling en betaling
-  Om de bestelling bij je af te leveren
-  Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Woonliefde bewaart je persoonsgegevens/bestelgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Woonliefde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Woonliefde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Woonliefde neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woonliefde) tussen zit. Woonliefde gebruikt het volgende computerprogramma of -systeem:

- DHL Myparcel (verzendsysteem)
- Jimdo (website)
- Mollie payments (betalingen)

Cookies, of vergelijkbare technieken
Woonliefde gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woonliefde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woonliefde.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt
hierover dan kun je contact met ons opnemen:

Woonliefde Interieurstyling & Advies
Tel: 06-50284780
info@woonliefde.com